หมวดหมู่ : ดาวน์โหลด

การแจ้งความจำนงในการจัดทำสินค้าคงคลัง - แม่แบบพร้อมภาพรวม

การแจ้งความจำนงในการจัดทำสินค้าคงคลัง - แม่แบบพร้อมภาพรวม

คุณต้องการที่จะเตรียมสินค้าคงคลัง แต่คุณสงสัยว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับพิธีการเพิ่มเติมหรือไม่? เมื่อใดควรเตรียมการแจ้งความจำนงในการเตรียมการตรวจนับสินค้าคงคลัง และควรมีลักษณะอย่างไร ? อ่านบทความและดาวน์โหลดรูปแบบใน PDF หรือ DOC!

การขอหนังสือรับรองการไม่ค้างชำระภาษี - เทมเพลตพร้อมการสนทนา

การขอหนังสือรับรองการไม่ค้างชำระภาษี - เทมเพลตพร้อมการสนทนา

เมื่อสมัครสินเชื่อผู้ประกอบการมักจะต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้ค้างชำระภาษี เพื่อการนี้ต้องยื่นคำขอหนังสือรับรองการไม่ค้างชำระภาษีต่อสำนักงานที่เหมาะสม ดาวน์โหลดเทมเพลตแอปพลิเคชันในรูปแบบ PDF หรือ DOC!

การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเก็บภาษี - แบบพร้อมอภิปราย

การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเก็บภาษี - แบบพร้อมอภิปราย

อ่านบทความเกี่ยวกับรูปแบบการจัดเก็บภาษีธุรกิจและดาวน์โหลดใบสมัครขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเก็บภาษีได้ฟรีในรูปแบบ PDF หรือ DOC

ขอเลื่อนวันชำระเงินของใบแจ้งหนี้ - เทมเพลตพร้อมอภิปราย

ขอเลื่อนวันชำระเงินของใบแจ้งหนี้ - เทมเพลตพร้อมอภิปราย

ผู้ประกอบการ คุณมีปัญหากับสภาพคล่องทางการเงินและต้องการเลื่อนวันชำระเงินตามใบแจ้งหนี้หรือไม่? อ่านบทความของเราและค้นหาว่าเทมเพลตคำขอเลื่อนการออกใบแจ้งหนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ DOC หรือ PDF!

การขอหนังสือรับรองสถานะผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขอหนังสือรับรองสถานะผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะผู้รับเหมาของคุณหรือบางทีคุณอาจต้องการตรวจสอบว่าคุณได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือยัง? ค้นหาวิธีตรวจสอบสถานะผู้ชำระ VAT และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครใบรับรองในรูปแบบ PDF และ DOC ฟรี!

คำอธิบายเหตุผลในการแก้ไขการประกาศ VAT - เทมเพลตพร้อมภาพรวม

คำอธิบายเหตุผลในการแก้ไขการประกาศ VAT - เทมเพลตพร้อมภาพรวม

โดยหลักการแล้วผู้เสียภาษีโดยการทำผิดพลาดในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเดิมควรแก้ไขให้ถูกต้อง ค้นหาประโยชน์ของการส่งการแก้ไขการประกาศและในสถานการณ์ใดบ้างที่ผู้เสียภาษีสามารถให้คำอธิบายเหตุผลในการแก้ไขการประกาศ VAT!

การอนุญาตให้แสดงในระหว่างการตรวจสอบ - เทมเพลตพร้อมการสนทนา

การอนุญาตให้แสดงในระหว่างการตรวจสอบ - เทมเพลตพร้อมการสนทนา

อาจเกิดขึ้นได้ว่าผู้เสียภาษีจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นตัวแทนในระหว่างการตรวจสอบ องค์ประกอบใดบ้างที่ต้องรวมอยู่ในการอนุญาตเพื่อแสดงในระหว่างการตรวจสอบ? ตรวจสอบและดาวน์โหลดรูปแบบฟรีในรูปแบบ DOC และ PDF!

เสียใจอย่างแข็งขัน - การประกาศการกระทำที่ต้องห้าม - รูปแบบพร้อมการสนทนา

เสียใจอย่างแข็งขัน - การประกาศการกระทำที่ต้องห้าม - รูปแบบพร้อมการสนทนา

ดาวน์โหลดรูปแบบการเสียใจที่ใช้งานได้ฟรีในรูปแบบ PDF และ DOC อ่านภาพรวมที่ครอบคลุมของปัญหารอบด้านความเศร้าโศก; ความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นควรมีรูปแบบใดและองค์ประกอบใดบ้างที่ควรรวมอยู่ในคำแถลงเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องห้าม!

การสมัครขอคืนเงินสมทบ ZUS ที่จ่ายเกินควร - เทมเพลตพร้อมภาพรวม

การสมัครขอคืนเงินสมทบ ZUS ที่จ่ายเกินควร - เทมเพลตพร้อมภาพรวม

นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ ZUS อย่างไรก็ตาม อาจเกิดขึ้นได้ว่าผู้ชำระเงินจ่ายเงินสมทบมากเกินไป ตรวจสอบว่าใบสมัครขอคืนเงินสมทบที่จ่ายเกินควรมีลักษณะอย่างไร ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีสำหรับการคืนเงินที่ชำระมากเกินไปในรูปแบบ PDF!

ยินยอมให้ประมวลผลภาพนักเรียน - แม่แบบพร้อมอภิปราย

ยินยอมให้ประมวลผลภาพนักเรียน - แม่แบบพร้อมอภิปราย

ต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลภาพของนักเรียนเมื่อใด ใครลงนามยินยอมดังกล่าว? เอกสารดังกล่าวควรประกอบด้วยอะไรและลงนามนานเท่าใด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมฟรีสำหรับการประมวลผลภาพของนักเรียนในรูปแบบ PDF และ DOCX!

จำนวนเงินปลอดภาษีของพนักงาน - ส่งผลต่อเงินเดือนอย่างไร?

จำนวนเงินปลอดภาษีของพนักงาน - ส่งผลต่อเงินเดือนอย่างไร?

จำนวนพนักงานที่ปลอดภาษีลดภาษีของเขาเมื่อคำนวณเงินเดือน มาดูกันว่ารูปแบบการประกาศไม่ขอลดหย่อนภาษีเป็นอย่างไร! อ่านบทความและดาวน์โหลดรูปแบบฟรีในรูปแบบ DOCX และ PDF!

ใบสมัครฝึกงาน - เทมเพลตที่ครอบคลุม

ใบสมัครฝึกงาน - เทมเพลตที่ครอบคลุม

คุณรู้หรือไม่ว่าใครสามารถสมัครฝึกงานจาก Job Center ได้บ้าง? รูปแบบการจ้างงานนี้เกี่ยวข้องกับอะไร? จะเขียนใบสมัครฝึกงานอย่างไรให้ได้รับการพิจารณาในเชิงบวก? อ่านบทความของเราและดาวน์โหลดเทมเพลตการพิมพ์ฟรีในรูปแบบ PDF หรือ DOCX

ใบรับรองการจ้างงานและรายได้ - เทมเพลตพร้อมการสนทนา

ใบรับรองการจ้างงานและรายได้ - เทมเพลตพร้อมการสนทนา

ลูกจ้างขอให้นายจ้างออกหรือกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองการจ้างงานและรายได้ให้ครบถ้วน ทำอย่างไร? ดาวน์โหลดเทมเพลตใบรับรองการจ้างงานและรายได้ฟรีในรูปแบบ PDF หรือ DOC!

การอ้างอิงสำหรับการตรวจสุขภาพ - เทมเพลตฟรีพร้อมภาพรวม

การอ้างอิงสำหรับการตรวจสุขภาพ - เทมเพลตฟรีพร้อมภาพรวม

นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างทำงานโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่มีข้อห้ามในการทำงานได้หรือไม่? สิ่งที่ควรรวมอยู่ในการอ้างอิงการตรวจสุขภาพ? ตรวจสอบและดาวน์โหลดเทมเพลตการอ้างอิงฟรี!

ใบสมัครฝึกงาน - แบบครอบคลุม

ใบสมัครฝึกงาน - แบบครอบคลุม

ฉันจะเขียนใบสมัครฝึกงานได้อย่างไร? คุณควรใช้วลีใดเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพและโน้มน้าวให้นายจ้างในอนาคตของคุณ อ่านบทความของเรา เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเอกสารนี้ และดาวน์โหลดรูปแบบฟรีในสองรูปแบบ: PDF และ DOCX!

เสียใจอย่างแข็งขัน - รูปแบบพร้อมการสนทนาโดยละเอียด

เสียใจอย่างแข็งขัน - รูปแบบพร้อมการสนทนาโดยละเอียด

คุณยังไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษีและเวลาผ่านไปและคุณกลัวการลงโทษอย่างรุนแรงหรือไม่? ความเสียใจอย่างแข็งขันเข้ามาช่วย - ค้นหาวิธีสร้างคำบอกกล่าวความผิดนี้และดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีในรูปแบบ PDF และ DOC!

ใบสมัครลาเพื่อความเป็นพ่อ - เทมเพลตพร้อมการสนทนา

ใบสมัครลาเพื่อความเป็นพ่อ - เทมเพลตพร้อมการสนทนา

ลูกจ้างที่ทำงานตามสัญญาจ้างอาจลาเพื่อพ่อได้ 14 วัน อ่านบทความและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครลาเพื่อคลอดบุตรฟรีในรูปแบบ docx หรือ pdf และเรียนรู้วิธีกรอก!

การยกเลิกสัญญาอาณัติ - เทมเพลตพร้อมภาพรวม

การยกเลิกสัญญาอาณัติ - เทมเพลตพร้อมภาพรวม

สัญญาอาณัติเป็นหนึ่งในสัญญากฎหมายแพ่งที่พบบ่อยที่สุด แต่บางครั้งก็จำเป็นต้องยกเลิกเร็วกว่านี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกสัญญามอบอำนาจ ในบทความ คุณจะพบการแจ้งการยกเลิกโมเดลพร้อมกับภาพรวม ตรวจสอบ!

วิธีเตรียมคำขอชำระเงิน - เทมเพลตพร้อมภาพรวม

วิธีเตรียมคำขอชำระเงิน - เทมเพลตพร้อมภาพรวม

อ่านและตรวจสอบวิธีการเตรียมคำขอชำระเงินองค์ประกอบใดบ้างที่ควรรวมอยู่ในจดหมายนี้และคำขอชำระเงินจำนวนเท่าใดและจะส่งมอบให้กับผู้รับเหมาที่ไม่น่าเชื่อถือ - ลูกหนี้เมื่อใด ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีในรูปแบบ pdf หรือ doc

แบบขอลาพักร้อนประจำปี - แบบพร้อมอภิปราย

แบบขอลาพักร้อนประจำปี - แบบพร้อมอภิปราย

วันหยุดพักผ่อนประจำปีถือเป็นสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งของพนักงาน พนักงานสามารถใช้สิทธินี้ได้หลังจากได้รับความยินยอมจากหัวหน้างานแล้ว ในการทำเช่นนี้เขาต้องกรอกใบสมัครลาประจำปี มันควรจะรวมอะไร? ดาวน์โหลดรูปแบบในรูปแบบ PDF และ DOCX!